ANA KONU KONFERANSLARI


DERMATOLOJİK TANI VE TEDAVİDE YENİLİKLER

 • AKNE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
 • PSORİASİS TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
 • DERİ KANSERLERİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
 • DERMOSKOPİK TANI PRATİK
 • DERMATOLOJİDE KLİNİKO – PATOLOJİK KORELASYON
 • BOTİLİNUM TOKSİN PRATİK UYGULAMALAR
 • BOTİLİNUM TOKSİN YENİ ENDİKASYONLAR
 • DUDAK DOLGUSU SAFE & SOUND
 • TEAR THROUGH DOLGUSU SAFE & SOUND
 • MELASMA TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
 • ROZASEA TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
 • DERMATOLOJİDE ETKİN GIDA DESTEKLERİ
 • DERİ MİKROBİOMU
 • TIRNAK TEMEL GİRİŞİMSEL TEDAVİ
 • DERMAL DOLGU SEÇİMİ
 • UV KORUMA GÜNCEL
 • VİTİLİGO TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
 • URTİKER / ANJİOÖDEM YENİLİKLER
 • DERMATOLOJİDE NANO TEKNOLOJİ
 • DERMATOLOJİDE GEN TEDAVİLERİ
 • BÜLLÖZ HASTALIKLARDA YENİLİKLER
 • MEZOTERAPİ – VİTAMİN – BOOSTER İNJEKSİYON GÜNCEL
 • REJUVENASYON TOPİKAL
 • REJUVENASYON SİSTEMİK
 • REJUVENASYON CİHAZLI
 • BODY SCULPTURING / VÜCUT ŞEKİLLENDİRME
 • ALOPECIA AREATA TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
 • SİTOKİNLER VE DERMATİT
 • MALE REJUVENASYON TOKSİN UYGULAMALARI
 • MALE REJUVENASYON DOLGU UYGULAMALARI
 • LAZER LİPOLİZ
 • OTOLOG YAĞ İNJEKSİYONU PRATİK
 • IDEA CASES
 • DEMODEX VE ÖTESİ
 • AKNE SKAR TEDAVİSİ
 • ALOPESİLERDE TEDAVİ CASE STORIES
 • PSORİASİSDE BİYOLOJİK TEDAVİ
 • PSORİASİSDE MTX GÜNCEL