ANA KONULAR  
 • AKNE TEDAVİSİNDE YENİLİKLER PSORİASİS TEDAVİSİNDE YENİLİKLER DERİ KANSERLERİ TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
 • DERMOSKOPİK TANI PRATİK DERMATOLOJİDE KLİNİKO – PATOLOJİK KORELASYON BOTİLİNUM TOKSİN PRATİK UYGULAMALAR
 • BOTİLİNUM TOKSİN YENİ ENDİKASYONLAR DUDAK DOLGUSU SAFE & SOUND TEAR THROUGH DOLGUSU SAFE & SOUND
 • MELASMA TEDAVİSİNDE YENİLİKLER ROZASEA TEDAVİSİNDE YENİLİKLER DERMATOLOJİDE ETKİN GIDA DESTEKLERİ
 • DERİ MİKROBİOMU TIRNAK TEMEL GİRİŞİMSEL TEDAVİ DERMAL DOLGU SEÇİMİ
 • UV KORUMA GÜNCEL VİTİLİGO TEDAVİSİNDE YENİLİKLER URTİKER / ANJİOÖDEM YENİLİKLER
 • DERMATOLOJİDE NANO TEKNOLOJİ DERMATOLOJİDE GEN TEDAVİLERİ BÜLLÖZ HASTALIKLARDA YENİLİKLER
 • MEZOTERAPİ – VİTAMİN – BOOSTER İNJEKSİYON GÜNCEL REJUVENASYON TOPİKAL REJUVENASYON SİSTEMİK
 • REJUVENASYON CİHAZLI BODY SCULPTURING / VÜCUT ŞEKİLLENDİRME ALOPECIA AREATA TEDAVİSİNDE YENİLİKLER
 • SİTOKİNLER VE DERMATİT MALE REJUVENASYON TOKSİN UYGULAMALARI MALE REJUVENASYON DOLGU UYGULAMALARI
 • LAZER LİPOLİZ OTOLOG YAĞ İNJEKSİYONU PRATİK IDEA CASES
 • DEMODEX VE ÖTESİ AKNE SKAR TEDAVİSİ ALOPESİLERDE TEDAVİ CASE STORIES
 • PSORİASİSDE BİYOLOJİK TEDAVİ PSORİASİSDE MTX GÜNCEL